Tisztelt Lakosság!

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés – és tisztítás megvalósítása tárgyú felhívás, így a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak is lehetősége nyílt a szennyvízgyűjtésre és szennyvíztisztításra.

A projekt nettó összköltsége: 2 057 287 779 Ft

A projekt támogatásának összege: 1747 732 954 Ft

A támogatás mértéke: közel 85 %

A projekt megkezdésének időpontja: 2013.08.08.

A projekt megvalósításának napja: 2015.10.31.
Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján a Társulásnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére.

A projekt rövid leírása:
Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Balaton és vízgyűjtőjének védelme, ezért a 240/2000 (XII.23.) Korm. rendelet, amely a Balatont „eutrofizáció szempontjából érzékeny víztest”-nek minősítette. A Balaton kiemelt üdülőkörzetnek területén 1970-es évektől indultak el a regionális szennyvízgyűjtő rendszerek tervezése, majd azok kiépítése a Balatoni fejlesztési program keretében. A fejlesztések a mai napig is folyamatosan folynak, de még számos megoldandó feladat maradt. Jelen projekt a Dél-Balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken, amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható.
Balatonlelle csatornázatlan városrészei Irmapuszta, illetve Rádpuszta. Rádpuszta Balatonlelle központjától keletre a 67-es út elkerülő út mellett található. Irmapuszta Balatonlellétől délre helyezkedik el. Az említett településrészeken kiépített szennyvízcsatorna hálózat nem található.
A tervezési területen a II. sz. szennyvízelvezetési régió főművi részeként kiépült regionális szennyvízátemelők és nyomóvezetékek üzemelnek, melyekhez az ellátatlan területeken tervezett szennyvízcsatornák csatlakoztathatók. A tervezési területen a terepviszonyokból adódóan 2 db új átemelő kerül megépítésre.
Rádpuszta szennyvízelvezetése a terepviszonyai miatt úgy lett megoldva, hogy a városrész szennyvizét gravitációsan összegyűjtjük egy, a városrész déli oldalán elhelyezett átemelőbe, és onnan nyomóvezetéken át, a szennyvizet a Balatonszemesről induló rádpusztai bekötő út területén kerül elhelyezésre.
A szennyvíztisztító telep beruházása FIDIC „sárga könyv” formájában valósul meg. A kiválasztott változat a meglévő balatonlellei szennyvíztisztító telep kerítéshatárain belül a 097/99 és 097/101 hrsz.-ú ingatlanon belül történik meg. A bemutatásra kerülő fejlesztések területbővítést nem igényelnek.